O nás

 

Mgr. Kateřina Švajcrová

Advokátka a zapsaná mediátorka

 

 • advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod evidenčním číslem 12004

 • zapsaná mediátorka vedená Ministerstvem spravedlnosti ČR pod číslem 53

 • absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, fakulty právnické
 • předsedkyně zkušební komise státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • předsedkyně zkušební komise pro zkoušky z mediace na České advokátní komoře
 • členka sekce pro rodinné právo při České advokátní komoře
 • členka sekce pro ADR při České advokátní komoře
 • členka Unie rodinných advokátů, z. s.

 

Dosavadní praxe:

 • samostatná advokátka od 18.1.2008

 • advokátní zkoušky složeny v prosinci 2007

 • v roce 2004 získání titulu magistry práv na PF UP v Olomouci
 • v roce 2013 složena zkouška dle zákona o mediaci

 

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk

 • Německý jazyk - pasivně

 

 

Další členové naší advokátní kanceláře:

Mgr. Daniel Neumann, advokátní koncipient

Nikola Schořovská, právní asistentka kanceláře

Monika Pechová, právní asistentka kanceláře

Lucie Mrázková, právní asistentka kanceláře

Ilona Bíglová, právní asistentka kanceláře

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u