Aktuality

 

 

 

"Osvěta" veřejnosti ve věci mediace a naše malé přispění:

https://www.novinky.cz/domaci/432453-cesi-o-smir-nestoji-radeji-se-soudi.html

http://www.pravednes.info/z-domova/1084962-cesi-o-smir-nestoji-radeji-se-soudi

Článek taktéž vyšel na titulní straně celostátních novin Právo dne 17.03.2017

_____________________________________________________________________________________________________

 

Vážení,

vzhledem k tomu, že právě čtete tyto řádky, tak se ve Vás projevil zájem o mediaci. Za tento zájem jsem nesmírně vděčná a doufám, že tato souhrnná nabídku může být vodítkem pro rozhodnutí, kterým se Váš zájem o mediační institut promění v mnoho hodin kvalitních mediačních tréninků, rozvíjení individuálních schopností a konečně v úspěšné složení zkoušek z mediace. V případě Vašeho zájmu se na Vás těším a jsem si jista, že díky Vašim schopnostem a mým zkušenostem dojdeme v mediaci a také v navázaném přátelství tam, kam si budeme přát dojít.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Kateřina Švajcrová, advokátka a zapsaná mediátorka

 

 

Obecné informace:

Mediační tréninky probíhají v sídle kanceláře na adrese Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5. Časový rozsah tréninku je dán vybraným typem. Všechny tréninky probíhají pod vedením zkušené lektorky a předsedkyně zkušebních komisí pro státní zkoušky z mediace Mgr. Kateřiny Švajcrové. Mediační proces je procvičován praktickými formami, kdy nechybí různé typy mediačních případů, které se simulovaně řeší. Dále se procvičují mediační techniky jako např. zrcadlení, neutralizace, přeměna uzavřených otázek na otevřené a jiné. Pracuje se na správné non-verbální komunikaci, procvičuje se užívání flipchartu při mediaci.

Nová nabídka mediačních školení:

 

Mediační balíček

Mediační balíček je reakcí na poptávku některých účastníků školení. Jedná se o komplexní službu mediačního školení, která v sobě zahrnuje optimální mix různých typů školení. Tento balíček obsahuje následující školení:

-           2 x Individuál

-           3x Polodenní intensiv

-           1x Individuál příprava před zkouškou

-           BONUS: 3 hodiny individuální konzultace

Různé typy mediačních školení u účastníka zajistí rozvinutí různých druhů mediační vlastností, technik a procedur. Rozvinou osobnost mediátora ve všestrannou a profesionální individualitu, která je schopna označit své schopnosti a pracovat se stranami mediace.

Potřeby každého účastníka na počtu školení jsou individuální, tudíž mediační balíček nelze předem bez dalšího považovat za dostačující přípravu ke zkoušce z mediace.

 

 

Druhy mediačních tréninků:

Polodenní intensiv (v délce 4 hod.)

Školení se koná od počtu 2 účastníků, maximální počet účastníků 3, kromě předem stanovených výjimek. Školení se kromě praktických mediací a supervizí zaměřuje na propojení teorie s praxí při cvičeních, kde se toto spojení rozvíjí.

 

 

Celodenní intensiv (v délce 09.00-18.00 hod.)

S ohledem na to, že školení je speciální celodenní, na každý termín je kapacita max. 3 účastníků, z důvodu toho, aby se každý při mediace konkrétních případů vystřídal dvakrát.  Školení se koná od počtu 2 přihlášených účastníků.

Školení se kromě praktických mediací a supervizí zaměřuje na propojení teorie s praxí při cvičeních, kde se toto spojení rozvíjí.

 

Poloviční individuál (v délce 2 hod.)

Školení se koná při přihlášení jednoho člověka, jednoho figuranta představuji já a přitom vykonávám supervizi, zajistím též druhého figuranta. Praktické mediace se konají 2 v délce 50 minut. Poté probíhá i výrazné zaměření na propojení teorie s praxí při cvičeních s podrobným zhodnocením praktických mediací.

 

Speciální nabídka:

„Vánoční posezení“

Příjemné vánoční posezení se sklenkou něčeho dobrého. Uvolněná vánoční atmosféra přispívá přátelskému duchu mediace. Během akce je možno libovolně odcházet i přicházet. Jedná se o tradiční přátelské vánoční posezení s povídáním o mediaci, sdílením mediačních zkušeností, konzultováním problematických otázek při přípravě na zkoušky nebo v praxi. Občerstvení zajištěno i vínové, jakékoli další jídelní nebo vínové příspěvky jako tradičně nezakazovány.

______________________________________________________________________________________________

„Bazén“

Tento mediační trénink spočívá v tom, že je předem vybrána jedna typologicky složitější mediační kauza. Na jejím řešení v roli mediátora se vystřídají všichni přítomní, přičemž není dopředu dáno, kdy půjde, který mediátor na řadu. Z tohoto důvodu je zde dán i větší časový rozsah školení.

______________________________________________________________________________________________________________

Práce se vztahy a emocemi stran v mediaci

Na praktickém mediačním případu budou uchazeči vedeni o správnou práci se vztahy a emocemi stran v mediaci. Vzhledem k tomu, že vztahy a emoce často hrají významnou roli v mediačních kauzách, tak nutnost práce s těmito atributy je nezbytná.

 

Přihlášení na jednotlivé termíny prosím zasílejte na e-mail: neumann@snak.cz. Platba bude následovat po přihlášení na základě vystavené faktury. 

Storno podmínky:

V případě odhlášení přihlášeného účastníka mediačního školení minimálně 5 pracovních dní před dnem konání školení, se odhlášenému účastníkovi vrací zaplacená částka v plném rozsahu na jeho bankovní účet, ze kterého byly prostředky poukázány. 

Vzhledem k tomu, že v časovém rozpětí 5 pracovních dnů a méně je velice obtížné sehnat náhradního účastníka, tak je nutné respektovat propadnutí uhrazených finančních prostředků z těchto důvodů.

 

Aktuální termíny mediačních tréninků:

Rok 2019

Další termíny školení jsou možné po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

V měsíci květnu 2019 je možnost polovičních individuálů výrazně omezena.

Vyznačené termíny polodenních intensivů v květnu 2019 se konají vždy při plné obsazenosti školení z důvodu omezené kapacity kanceláře.

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u