Aktuality

 

"Osvěta" veřejnosti ve věci mediace a naše malé přispění:

https://www.novinky.cz/domaci/432453-cesi-o-smir-nestoji-radeji-se-soudi.html

http://www.pravednes.info/z-domova/1084962-cesi-o-smir-nestoji-radeji-se-soudi

Článek taktéž vyšel na titulní straně celostátních novin Právo dne 17.03.2017

_____________________________________________________________________________________________________

 

Vážení,

vzhledem k tomu, že právě čtete tyto řádky, tak se ve Vás projevil zájem o mediaci. Za tento zájem jsem nesmírně vděčná a doufám, že tato souhrnná nabídku může být vodítkem pro rozhodnutí, kterým se Váš zájem o mediační institut promění v mnoho hodin kvalitních mediačních tréninků, rozvíjení individuálních schopností a konečně v úspěšné složení zkoušek z mediace. V případě Vašeho zájmu se na Vás těším a jsem si jista, že díky Vašim schopnostem a mým zkušenostem dojdeme v mediaci a také v navázaném přátelství tam, kam si budeme přát dojít.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Kateřina Švajcrová, advokátka a zapsaná mediátorka

 

 

Obecné informace:

Mediační tréninky probíhají v sídle kanceláře na adrese Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5. Časový rozsah tréninku je dán vybraným typem. Všechny tréninky probíhají pod vedením zkušené lektorky a předsedkyně zkušebních komisí pro státní zkoušky z mediace Mgr. Kateřiny Švajcrové. Mediační proces je procvičován praktickými formami, kdy nechybí různé typy mediačních případů, které se simulovaně řeší. Dále se procvičují mediační techniky jako např. zrcadlení, neutralizace, přeměna uzavřených otázek na otevřené a jiné. Pracuje se na správné non-verbální komunikaci, procvičuje se užívání flipchartu při mediaci. Mediační tréninky se snaží být komplexní praktickou přípravou na zkoušky z mediace, která je prokládána teoretickými znalostmi, které jsou nezbytné pro správný výkon mediace.

Nová nabídka mediačních školení:

Individuál příprava před zkouškou (v délce 2,0 hod.)

Individuální forma školení určená výhradně pro jednu osobu. Jedná se o simulaci délky mediační zkoušky se zpětnou vazbou. Mgr. Švajcrová zde čerpá ze svých dlouholetých zkušeností předsedkyně zkušební komise pro zkoušky z mediace. Účastník provádí mediaci s figuranty a předem neznámým mediačním případem, kdy je po celou dobu strukturovaně hodnocen Mgr. Kateřinou Švajcrovou. Samozřejmostí je vyhodnocení a diskuze o jednotlivých slabých či silných místech účastníka.

Cena:   1.500,--Kč plus DPH 21%

Platba po přihlášení na základě vystavené faktury. Cena zahrnuje občerstvení.

 

Mediační balíček

Mediační balíček je reakcí na poptávku některých účastníků školení. Jedná se o komplexní službu mediačního školení, která v sobě zahrnuje optimální mix různých typů školení. Tento balíček obsahuje následující školení:

-           2 x Individuál

-           3x Polodenní intensiv

-           1x Individuál příprava před zkouškou

-           BONUS: 3 hodiny individuální konzultace

Různé typy mediačních školení u účastníka zajistí rozvinutí různých druhů mediační vlastností, technik a procedur. Rozvinou osobnost mediátora ve všestrannou a profesionální individualitu, která je schopna označit své schopnosti a pracovat se stranami mediace.

Potřeby každého účastníka na počtu školení jsou individuální, tudíž mediační balíček nelze předem bez dalšího považovat za dostačující přípravu ke zkoušce z mediace.

Cena:   14.000,--Kč plus DPH 21%

Platba po přihlášení na základě vystavené faktury. Balíček je na časovou dobu 6-ti měsíců Cena zahrnuje občerstvení na každém ze školení.

 

Druhy mediačních tréninků:

Polodenní intensiv (v délce 4 hod.)

Školení se koná od počtu 2 účastníků, maximální počet účastníků 3, kromě předem stanovených výjimek. Školení se kromě praktických mediací a supervizí zaměřuje na propojení teorie s praxí při cvičeních, kde se toto spojení rozvíjí.

Cena:   1.500,--Kč plus DPH 21% (cena zůstává stejná i při počtu dvou účastníků)

Platba po přihlášení na základě vystavené faktury. Cena zahrnuje občerstvení.

 

Celodenní intensiv (v délce 09.00-18.00 hod.)

S ohledem na to, že školení je speciální celodenní, na každý termín je kapacita max. 3 účastníků, z důvodu toho, aby se každý při mediace konkrétních případů vystřídal dvakrát.  Školení se koná od počtu 2 přihlášených účastníků.

Školení se kromě praktických mediací a supervizí zaměřuje na propojení teorie s praxí při cvičeních, kde se toto spojení rozvíjí.

Cena:   3.000,--Kč plus DPH 21%

Platba po přihlášení na základě vystavené faktury. Cena zahrnuje občerstvení a oběd v restauraci.

 

Poloviční individuál (v délce 2 hod.)

Školení se koná při přihlášení jednoho člověka, jednoho figuranta představuji já a přitom vykonávám supervizi, zajistím též druhého figuranta. Praktické mediace se konají 2 v délce 50 minut. Poté probíhá i výrazné zaměření na propojení teorie s praxí při cvičeních s podrobným zhodnocením praktických mediací.

Cena:   1.500,--Kč plus DPH 21%

 

Speciální nabídka:

„Vánoční posezení“

Příjemné vánoční posezení se sklenkou něčeho dobrého. Uvolněná vánoční atmosféra přispívá přátelskému duchu mediace. Během akce je možno libovolně odcházet i přicházet. Jedná se o tradiční přátelské vánoční posezení s povídáním o mediaci, sdílením mediačních zkušeností, konzultováním problematických otázek při přípravě na zkoušky nebo v praxi. Občerstvení zajištěno i vínové, jakékoli další jídelní nebo vínové příspěvky jako tradičně nezakazovány.

Cena:   350,--Kč plus DPH 21%

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Bazén“

Tento mediační trénink spočívá v tom, že je předem vybrána jedna typologicky složitější mediační kauza. Na jejím řešení v roli mediátora se vystřídají všichni přítomní, přičemž není dopředu dáno, kdy půjde, který mediátor na řadu. Z tohoto důvodu je zde dán i větší časový rozsah školení.

Cena:   1.500,--Kč plus DPH 21%  

 

Přihlášení na jednotlivé termíny prosím zasílejte na e-mail: neumann@aksvajcrova.cz. Platba bude následovat po přihlášení na základě vystavené faktury. Cena zahrnuje občerstvení.

Storno podmínky:

V případě odhlášení přihlášeného účastníka mediačního školení minimálně 5 pracovních dní před dnem konání školení, se odhlášenému účastníkovi vrací zaplacená částka v plném rozsahu na jeho bankovní účet, ze kterého byly prostředky poukázány. 

Vzhledem k tomu, že v časovém rozpětí 5 pracovních dnů a méně je velice obtížné sehnat náhradního účastníka, tak je nutné respektovat propadnutí uhrazených finančních prostředků z těchto důvodů.

 

Aktuální termíny mediačních tréninků:

PO 10.12.2019 od 17.00 hod. (konec bez omezení) - kapacitně neomezeno

Rok 2019

08.01.2019 – 13:00 až 17:00 hod. – polodenní intensiv - zbývá 1 místo

15.01.2019 – 14:00 až 18:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita vyčerpána

06.02.2019 – 13:00 až 17:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita vyčerpána

07.02.2019 – 10:00 až 12:00 hod. – poloviční individuál - max. kapacita vyčerpána

07.02.2019 – 14:00 až 16:00 hod. – poloviční individuál - max. kapacita vyčerpána

19.02.2019 – 15:00 až 19:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita vyčerpána

21.02.2019 – 15:00 až 17:00 hod. – poloviční individuál - max. kapacita vyčerpána

04.03.2019 – 14:00 až 18:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita vyčerpána

06.03.2019 – 15:00 až 17:00 hod. – poloviční individuál - max. kapacita vyčerpána

14.03.2019 – 13:00 až 17:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita 3 osoby

20.03.2019 – 13:00 až 17:00 hod. – polodenní intensiv - max. kapacita 3 osoby

26.03.2019 – 15:00 až 17:00 hod. – poloviční individuál - max. kapacita vyčerpána

Další polodenní termíny dle domluvy, když budou minimálně dva účastníci. Individuální termíny dle samostatné domluvy zájemce. 

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u